Chest Fever

Maten gjorde verkligen gott i magen på Monalill. Och mårten såg att hon verkligen var hungrig. Han ställde frågor om hennes familj och ålder. Hon hittade på allt. Allt för att dökhja sin verkliga identitet och hennes rymning från anstalten. Hon berättade att hon var 19 årnär hon i verkligheten var 15. Det vågade hon sig på för många gånger trodde folk hon var äldre än i verkligheten. Hon berättade också att familjen blev splittrad efter en husbrand och att hon alltid bott hos si moster. Men att hon ville flytta efter att mostern gift sig med en mindre trevlig man, och söka sig ett eget liv. Mårten försökte värdera det hon berättade.

Latest network posts

» Se all new blog posts in our blog network